Лого_Партньори

NWS0005 - Хуманитарна гимназия „Дамян Дамянов”

Хуманитарна гимназия „Дамян Дамянов”

by Ivan Tomchev | 2017-06-29 EEST 14:31:05 - 2017-06-30 EEST 01:24:47

Хуманитарна гимназия „Дамян Дамянов”, гр. Сливен - стойност на СМР – 27 497,00 лв. без ДДС или 32 996,40 лв. с ДДС

- За обекта се осъществи директно топлозахранване на училището от топлопреносната мрежа на град Сливен, чрез изграждане на топлопроводно отклонение от предварително изолирани тръби ф42,4х2,6/ф110х3 с дължина 9,6 м;

- Достави се и се монтира блокова абонатна станция с пластинчат топлообменник от „запоен” тип – 60 kW, окомплектована с циркулационна помпа с честотно регулиране, контролер и необходимите материали и арматура към нея;

- В съществуващата абонатна станция се измазаха оградните стени, оформиха се стъпалата с филц – бетонова замазка върху рабицова мрежа;

- Възстанови се асфалтовата настилка след полагане и изграждане на топлопроводното отклонение.

© Copyright 2018 Energy Grants - Sliven | Sitemap - images | site by WEBCO